28.2.2022 | Ruokaklinikka
Miksi keskittyä laihduttamiseen?
Miksi keskittyä laihduttamiseen?

Rehellisesti. En keksi yhtään hyvää syytä.

Laihduttamisen tiedetään johtavan pitkällä aikavälillä lihomiseen ja on haitallista ruokasuhteelle. (Käypä Hoito 2021) 

On totta, että terveyden edistämisen näkökulmasta normaalipainoisuus on edullista. Jo 5 % painonpudotus lihavilla tai ylipainoisilla henkilöillä johtaa edullisiin aineenvaihdunnallisiin muutoksiin (Käypä Hoito 2021). 

Todellinen ongelma on siinä, minne keskustelu ja resurssit fokusoidaan. Lääketieteen opinnoissa paino on vahvasti läsnä jatkuvasti, sillä ylipainoisuus on lukuisien sairauksien riskitekijä. Sen sijaan, että keskityttäisiin keinoihin, kuulee usein heiton. “Potilasta kannustetaan laihduttamaan.”.

Ja tässä se ongelma piilee! Tavoitteeksi asetetaan kilot.

Yllä on esimerkinomainen kaavio siitä, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat painoon ja siten laihduttamiseen, jos se on tavoitteena. Niitä on aika paljon. Jos kohdistamme 90 % huomiostamme laihduttamiseen ja asetamme mitattavaksi tavoitteeksi kilot tai sentit, niin todellisuudessa painoon vaikuttaville tekijöille kohdistamme vain 10 % huomiostamme. 

Toistan vielä. 10 % huomiosta kohdistamme todellisuudessa terveyteen vaikuttaviin tekijöihin.

Tehdään siis yksi muutos kaavioon.

Unohdetaan se laihdutus kokonaan. Keskitytään sataprosenttisesti todellisuudessa terveyteen ja painoon vaikuttaviin tekijöihin.

Idea tässä on se, että ruokavalio, unen määrä ja fyysinen aktiivisuus ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat painoon. Yksilötasolla esimerkiksi elämäntilanne, terveydentila ja ympäristön sallimat mahdollisuudet vaikuttavat siihen, miten painoon vaikuttavia asioita pystyy toteuttamaan. Siksi yksilön elämäntilannetta tulisi tarkastella kokonaisuutena. 

Toisaalta tiedämme tutkimusnäytön valossa, että fyysisellä aktiivisuudella ja ravitsemuksellisilla tekijöillä on myös itsenäisiä edullisia vaikutuksia terveyteemme. (Näistä voisi kirjoittaa kirjan, joten emme perehdy näihin tarkemmin tässä artikkelissa).

Keskittymällä itse tekoihin ja asettamalla niihin liittyviä kestäviä muutostavoitteita paino asettuu pitkällä aikavälillä sopivalle tasolle. Eli fyysinen aktiivisuus ja terveyttä edistävät ruokavalinnat parantavat terveyttä riippumatta painossa tapahtuvista muutoksista. Mutta voi välttää laihduttamiseen liittyviä lieveilmiöitä. Esimerkiksi painon jojoilun.

Lihavuuden Käypä Hoito-suosituksessa (2021) suositellaan elintapaohjausta, jossa huomioidaan ruokatottumukset, liikunta, uni, päihteet, psyykkinen hyvinvointi ja voimavarat sekä käsitellään syömiseen ja painonhallintaan liittyviä ajatuksia, tunteita, asenteita ja käyttäytymistä.

Keskitytään siis näihin.

Heidi

Lähteet: Lihavuus ( lapset, nuoret ja aikuiset). Käypä Hoito- suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lihavuustutkijat ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. 12.11.2021